Kursy językowe - Miłakowo

  • Społecznej w Miłakowie

    O Nas Pomoc społeczna – jedna z instytucji politykispołecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom irodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoichmożliwości, uprawnień i własnych środków. więcej... Pomoc społecznapolega w szczególności na:- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np.:zasiłek celowy, zasiłek okresowy),- pracy socjalnej,- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie naświadczenia z pomocy społecznej,-…
    ul. Olsztyńska 16 Miłakowo
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Miłakowo