Grupowe - Legionowo

  • Prywatna Szkoła Języków Obcych SAP

    Jesteśmy pierwszą szkołą językową w Legionowie. Działalność rozpoczęliśmy w 1990r. Posiadamy status niepublicznej placówki oświaty pozaszkolnej ( kształcenia ustawicznego). Nadzór organizacyjno - pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
    Wąska 14 Legionowo
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Legionowo