Grupowe - Ulica Wybickiego Józefa - Gdańsk

  • Akademia Zabawy i Rozwoju OCTOPUS

    Mini Przedszkole to 4-godzinne spotkania dzieci bez udziałurodziców, które są alternatywą dla standardowego, wielogodzinnegoprzedszkola.Mini Przedszkole, to spotkania o charakterzeadaptacyjno-edukacyjnym, dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat, którespragnione są kontaktów z rówieśnikami, gotowe do chłonięcia nowejwiedzy, a co więcej, stoją u progu rozstania z rodzicami. Rodzicelub opiekunowie nie biorą udziału w naszych spotkaniach. Tworzymytakie warunki, by stopniowe rozstanie z rodzicami przebiegłospokojnie i bez trudności.…więcej
    Ul. Gen. Wybickiego Józefa 18 Gdańsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na pl. Wybickiego, Gdańsk