Egzaminacyjne - Ulica Listopada

  • Szkoła Językowa Progress Celina Kurkowska

    Szkoła Językowa Progress w Zawierciu powstała w 1995 roku jakoefekt marzeń o szkole nastawionej na ucznia, na jego sukces, wktórej panuje przyjazna, twórcza atmosfera, jednym słowem - Szkołaz Pozytywnym Klimatem, jak nas póżniej określono. Atmosferę tętworzymy przez troskę o właściwe dydaktycznie i wychowawczo relacjez uczniami, które, jak wierzymy, budują ich motywację do pracy.Maksymalizacji intensywności używania języka obcego (a więc iprzyspieszeniu uzyskania wyniku!) służą różnorodne pozalekcyjneformy pracy Szkoły (patrz Oferta Szkoły)…
    Blanowska 23