Dla liceów - Olsztyn

  • Kursy Kursy maturalne, Kursy językowe

    Szkoły dla dorosłych: Gimnazjumdla dorosłych, Zasadnicza SzkołaZawodowa, Liceum dladorosłych, Szkołapolicealna, KursykwalifikacyjneKursy: Kursy maturalne, KursyjęzykoweKontakt: Szkoły dla dorosłych przyWMZDZ, ul. Mickiewicza 5, 10-548Olsztyn, e-mail: szkola@wmzdz.pl, tel.89 523 72 64
    ul. Mickiewicza 5 Olsztyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Olsztyn