Tarnobrzeg

  • Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

    nr uprawnień nadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości:TP/2658/05Wykonuję tłumaczenia dla firm iklientów indywidualnych.Tłumaczę przede wszystkim:-teksty o tematyce prawniczej - akty notarialne, dokumenty USC,umowy itp.oraz:- dokumenty dla firm - korespondencja handlowa, kontrakty- teksty ekonomiczne - sprawozdania finansowe, raporty, opiniebiegłych- teksty naukowo-techniczne- instrukcje obsługi, normy, projekty- teksty turystyczne - foldery, ulotki, broszury reklamowe
    Limanowskiego Bolesława 51 Tarnobrzeg
  • Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń WORD

    Z przyjemnością informujemy, iż WORD Szkoła JęzykówObcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman realizuje projektwspółfinasowanyze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkolenia językowe –poszerz swoje horyzonty” w ramach Priorytetu IX„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2„Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ITC iznajomości języków obcych”.W ramach projektu „Szkolenia językowe – poszerz swoje horyzonty”realizowane będą BEZPŁATNE kursy języka angielskiegoi niemieckiego przygotowujące do egzaminów TELC .Do ubiegania się o…
    Sienkiewicza 50 Tarnobrzeg
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Tarnobrzeg