Szczytno

  • Szkoła Językowa „AZS”

    Szkoła Językowa „AZS” od wielu lat z dużym powodzeniemprowadzi szkolenia językowe w firmach i instytucjach województwawarmińsko-mazurskiego, niezależnie od wielkości firm i profilu ichdziałalności. Uczymy języka angielskiego biznesowego, a takżejęzyka polskiego dla cudzoziemców. Prowadzimy zajęcia nawszystkich poziomach zaawansowania, grupowe i indywidualne,wspierając naszych klientów firmowych w podwyższaniu kompetencjizawodowych pracowników różnego szczebla w ramach znajomości językówobcych.Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta, lub w siedzibach naszejSzkoły, w nowoczesnych i komfortowych salach. Wszystkie nasze salemają bardzo…
    ul. Leyka 23/24 Szczytno
  • Centrum Edukacji w Szczytnie

    Informacja o kierunkach i formachkształceniaw roku szkolnym 2014-2015Liceum Ogólnokształcące dlaDorosłychul. B. Chrobrego 4tel. 896248155, tel/fax896242068,507124045Typ szkołyForma i cykl kształceniaJęzyk obcyIlość miejscWolne miejscaUwagiLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- po gimnazjum- po zasadniczej szkole zawodowej  z/3 z/3a/n/r do wyboru 40 4040 40Legenda skrótówz - zaoczna dla dorosłychz/3,  - liczba wskazuje lata naukijęzyki obce:a - angielskin - niemieckir - rosyjskiWymagane dokumenty:- świadectwo ukończenia gimnazjum lub8-letniej szkoły podstawowej do LO 3- letniego zasadniczej szkołyzawodowej do LO…
    ul. Chrobrego 4 / Szczytno
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Szczytno