Słomniki

  • Prestige Szkoła Języków Obcych Angielski, kursy angielskiego

    Zasady organizacji zajęć i innych usług językowych realizowanychprzez naszą szkołę są przedmiotem ustaleń, które uwzględniajążyczenia osób decyzyjnych ws szkoleniowych przedsiębiorstw i samychsłuchaczy.Dla każdego rodzaju szkolenia przygotowujemy specjalny program,uwzględniający przede wszystkim potrzeby studentów lub specyfikęstudiów. W metodyce stosujemy zasadę wyważonych proporcji ioptymalnego doboru technik nauczania, dostosowanych do oczekiwań imożliwości słuchaczy. Programy nauczania są konstruowane zgodnie z„Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy,stosowanym przez rosnącą liczbę szkół wyższych w Europie oraz wcałym…
    piątek 16 Słomniki
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Słomniki