Ulica Maja - Przemyśl

 • Lingua Studio Szkoła języków i biuro tłumaczeń

  Celem szkoły jest szybkie i skuteczne podnoszenie umiejętności językowych uczniów przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych. Kładziemy nacisk na gruntowne przygotowanie gramatyczne, rozumienie ze słuchu i swobodne komunikowanie się w danym jezyku. W związku z powyższym stworzyliśmy dokładny plan nauki oparty na efektywnych metodach nauczania, którego nieodłącznymi elementami są: wykwalifikowana kadra lektorska, optymalny czas trwania lekcji i mała ilość osób w grupie (5-9 osób). Liczba ta jest na tyle duża, iż…
  ul. 3-Maja 19 Przemyśl Przemyśl
 • Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego i Rosyjskiego

  Szanowni Państwo   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego WydziałuRusycystyki i Lingwistyki Stosowanej w zakresie filologiiukraińskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym. Odmomentu ukończenia studiów w roku 1987 pracuję jako nauczycieljęzyka ukraińskiego i rosyjskiego. Obecnie Państwowej WyższejSzkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jako lektor językarosyjskiego i ukraińskiego.   Pracę w charakterze tłumacza rozpoczęłam w marcu 1993roku, gdy zostałam ustanowiona przez Sędzię Wojewódzkiego wPrzemyślu tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego i rosyjskiego.Prowadzę w tym zakresie zarejestrowaną działalność gospodarczą. Mójnumer…
  Ul. 3 Maja 25 Przemyśl
 • Olga Solarz Tłumacz Przysięgły Języka Ukraińskiego Tłumaczenia ukraiński, tłumacz przysięgły

  Tłumaczenia pisemne:-    akty notarialne, pełnomocnictwa-    zaświadczenia-    świadectwa i dyplomy-    dokumenty potrzebne do zawarcia związkumałżeńskiego, karty pobytu i pozwolenia na pracę-    dokumenty samochodowe, prawa jazdy-    dokumenty założycielskie spółek-    umowy i korespondencje handlowe-    teksty naukowe i publicystyczneTłumaczenia ustne:-    tłumaczenia konsekutywne (seminaria, spotkania,konferencje)-    wielodniowe tłumaczenia wyjazdowe
  Ul. 3 Maja 25 Przemyśl
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Maja, Przemyśl