Ulica Rycerska - Nowy sącz

  • Albion School

    UsługiAlbion School of English jest nowo powstałą mobilną szkołąjęzykową, której celem jest zapewnienie równych szans dostępu doedukacji językowej dzieci i młodzieży z mniejszychmiejscowości.Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego na różnychpoziomach z wykorzystaniem metody indukcyjnej, która pozwala naszymuczniom na samodzielne wysnuwanie wniosków, odkrywanie pięknajęzyka angielskiego jak również lepsze i szybsze przyswajanie nowejwiedzy. W dobie otwarcia granic, w obliczu ciągłych zmian, intensywnierozwijającego się światowego rynku pracy oraz wciąż rosnącej ilościfirm zagranicznych na…
    Ul. Rycerska 4 Nowy Sącz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Rycerska, Nowy Sącz