Niemce

  • Gestor Kancelaria Radcy Prawnego Dr Grzegorz Chałupczak

    Nasze usługi świadczymy zarówno w ramach stałej i kompleksowejobsługi, jak również na podstawie czasowego kontraktu na realizacjękonkretnego projektu. Prowadzimy działalność w kliku obszarach, zczego do najważniejszych należy profesjonalne doradztwo prawne,finansowo-podatkowe oraz ubezpieczeniowe. ZakresSkontaktuj się z nami naszych usługuzupełnia koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem iwydatkowaniem środków Unii Europejskiej, zarządzaniem i obrotemnieruchomościami, realizacją projektów marketingowych. Realizacjępowyższych działań z udziałem podmiotów zagranicznych umożliwiawspółpraca z szerokim gronem tłumaczy przysięgłych. Stale rozwijamyzakres świadczonych usług, aby…
    Ul. Poznańska 23 Niemce
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Niemce