Ulica Odrodzenia - Lubin

  • ul Komisji Edukacji Narodowej 6a

    Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie utworzono 9 XII 1969r., wzabytkowym budynku przy ul. Odrodzenia 32. Od początku istnieniaMDK starał się rozbudzać zainteresowania dzieci i  młodzieżytworząc warunki do spędzania czasu wolnego w ciekawy i twórczysposób.W pierwszym okresie istnienia (1970-73) placówka, ze względu na  ograniczenia związane z liczbą pomieszczeń, podjęła współpracę   z   placówkami  oświatowymi  (szkoły i przedszkola), na terenie  których   prowadzone   były  zajęcia   artystyczne, sportowe i  nauka języków obcych.Pod koniec 1973 r.…
    ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Lubin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Odrodzenia, Lubin