Iwanowice włościańskie

  • Tłumacz przysięgły języka angielskiego Monika Wiśniewska

    Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, pisemnepolsko-angielskie i angielsko-polskiedokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek,odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy,kontrakty, ustawy)materiały i dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe(sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów,raporty okresowe publikowane przez spółki giełdowe i inne, raportyroczne, faktury)regulaminy i instrukcje wewnętrzne firm, protokoły, uchwały,informacje dla akcjonariuszy na walne zgromadzeniadokumenty samochodowe – faktury, dowody rejestracyjne, tytuływłasnościtypowe dokumenty wymagające tłumaczenia przez tłumaczaprzysięgłego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, dyplomy, indeksy,świadectwa, zaświadczenia,…
    Sieciechowice 233 Iwanowice Włościańskie
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Iwanowice Włościańskie