Ulica Mostowa - Helicha

  • Centrum Języków Obcych Student

    Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczaniajęzyków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniówi zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimykursy językowe w Przemyślu z angielskiego,niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego,ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcjeindywidualne.Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualnąrozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowiciebezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczająniezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiajązdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie…
    ul. Mostowa 2/ Helicha
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Mostowa,