Ulica Góralska - Gdańsk

  • Joanna Swolkie

    STRONA ZAWIERA PLIKI COOKIES.O MNIETumaczem przysigym jzyka angielskiego jestem od 1976 roku, a w roku2005 zostaam wpisana na list tumaczy przysigych prowadzon przezMinisterstwo Sprawiedliwoci pod numerem TP/27/2005.Od szeregu lat jestem Czonkiem Polskiego Towarzystwa TumaczyPrzysigych i Specjalistycznych – TEPIS.DOWIADCZENIE ZAWODOWE* prace badawcze z dziedziny eglugi oraz tumaczenia wykonywane wramach pracy na stanowisku adiunkta w Instytucie Morskim wGdasku,* wieloletni starszy wykadowca jzyka angielskiego na PolitechniceGdaskiej,* liczne stae na uniwersytetach brytyjskich – the…
    ralska 9 Gdańsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Góralska, Gdańsk