Ulica Ciołkowskiego - Gdańsk

  • Dyrektor

    CELE:Nadrzędnym celem placówki„Nasza Szkoła” jest stworzenie dobrych warunków prawidłowegorozwoju każdego ucznia.Pomagamy dostrzec własneumiejętności i predyspozycje, oraz uwiadomić swoje możliwości.Chcemy aby uczeń wiedział, że zdobyta wiedza procentuje wprzyszłości, podręcznikowe wiadomości trzeba i należy wiązać zwcześniej zdobytą wiedzą, obserwowaniem świata i ludzi. Mamy jużponad 20 letnie doświadczenie w pracy w klasachmłodszych, realizujemy ciąg dydaktyczno wychowawczy od przedszkolado 6 klasy szkoły podstawowej. W klasach I-III nauczamy w systemieblokowym, łącząc treści nauczania różnych przedmiotów…
    ul. Ciołkowskiego 10 Gdańsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Ciołkowskiego, Gdańsk