Ulica Zielona - Chełmiec

  • Anna Komar, Magdalena Majka, Lucyna Stasik

    Jako Centrum Językowe działamy już piąty rok oferując Państwubogatą ofertę kursów, warsztatów i zajęć indywidualnych. Uczeniejęzyka angielskiego jest naszą pasją i pomysłem na życie.Staramysię, aby nasi klienci nie tylko znali zasady posługiwania siejęzykiem angielskim, ale czerpali radość z rozwijania swoichumiejętności językowych. Każdy uczy się języka w inny sposób, a myznajdujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzebnaszych klientów. Nasza firma znajduje się na ulicy Zielonej 27 wbudynku WSB-NLU. Zajęcia odbywają się w…
    ul. Długosza 67 Chełmiec
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Zielona, Chełmiec